Vés al contingut

Sant Joan de Carratalà

Municipi:
Aitona
Printer Friendly, PDF & Email
Tipus de patrimoni:
Patrimoni cultural material
Període històric:
Edat mitjana

L’ermita de Sant Joan de Carratalà data del segle XIII i és d’estil romànic. Construïda per l’ordre dels  hospitalers i suposadament, sobre una antiga mesquita. L’edifici consta d’una  única nau coberta amb volta de canó de perfil apuntat reforçada per dos arcs torals. L’absis és semicircular. A la banda sud s’obre una petita capella de planta rectangular. El ràfec està format per una motllura bisellada suportada per un fris de permòdols llisos, alguns esculturats amb l’escut dels Montcada. En el passat va ser un punt estratègic ja que des del capdamunt del turó es controlava bona part del Baix Segre. Avui podem veure les fantàstiques vistes panoràmiques i és especialment atractiu durant la floració dels presseguers i a la tardor, quan es dauren les fulles. Per Sant Joan, 24 de juny, el poble d’Aitona celebra la festivitat a l’Ermita.

Primària

MEDI

Dimensió Món Actual: 

Competència 2: Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

Competència 3: Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-se.

Activitats:

 • L’art romànic: esbrinar quines són les característiques de l’art romànic a Catalunya i posteriorment, observar i assenyalar “in situ” quines trobem a Sant Joan de Carratalà.

 • Ermita: cercar informació en diferents fonts (què és, on es construïa,  quina era la seva finalitat…). Dibuixar la planta i/o l’exterior de l’ermita i escriure les parts principals.

 • L’Ordre dels Hospitalers: cercar informació en diferents fonts (quan va néixer i on, qui eren, com vivien…)

 • El paisatge: observar, descriure i dibuixar el paisatge.

 • Patrimoni oral: entrevista als avis del poble per saber com vivien i com es treballava la terra quan eren petits.

ESO

Àmbit social: Geografia i història.

Dimensió món actual

Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-se.

Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

Activitats:

 • L’art romànic: esbrinar quines són les característiques de l’art romànic a Catalunya i posteriorment, observar i assenyalar “in situ” quines trobem a Sant Joan de Carratalà. Buscar documentació sobre altres ermites del Segrià que comparteixin característiques similars.
 • Ermita: cercar informació en diferents fonts (què és, on es construïa,  quina era la seva finalitat…). Dibuixar la planta i/o l’exterior de l’ermita i escriure les parts principals.
 • L’Ordre dels Hospitalers: cercar informació en diferents fonts (quan va néixer i on, qui eren, com vivien…).
 • Els Moncada: qui eren i quina era la seva relació amb el poble d’Aitona. Observar l'escut dels Montcada “in situ”, dibuixar-lo i cercar informació sobre el seu l’origen.
 • El paisatge: observar, descriure i dibuixar el paisatge.
 • Patrimoni oral: entrevista als avis del poble per saber com vivien i com es treballava la terra quan eren petits.  Analitzar els canvis  i explicar les repercussions  avui en dia.

 

Batxillerat

Des del Batxillerat d’arts podem treballar aquests continguts en les matèries de modalitat com el dibuix artístic i/ o tècnic i història. Pel que fa al Batxillerat d’humanitats i ciències socials es pot treballar en la geografia i també dins la història de l’art. A més a més, de les matèries específiques de religió i en el treball de recerca.

Formació Professional

Competències curriculars

L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir d’ activitats pràctiques programades per desplegar el currículum. En la Formació professional i els Cicles formatius, les competències professionals van lligades en bona part, a projectes d’intervenció en el territori, i pràctiques reals vinculades a les professions que s’estudien. Aquestes activitats van lligades a Mòduls professionals de cada família professional.

A continuació us fem una relació de les famílies professionals que poden aprofitar aquesta sortida i treballar competències i Mòduls professionals concrets.

- Família professional de Serveis a la Comunitat, donades les branques que treballa en quan a gestió cultural i turisme el CFGS d’Animació Sociocultural i Turística.

CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA: Mòduls Professionals d’Animació i Gestió Cultural i Projectes d’Animació Sociocultural i Turística

- Família professional d’Hoteleria i Turisme, donat el treball que es realitza en els Cicles formatius Guia, Informació i Assistències Turístiques.

Formació Adults

CFGS GUIA INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES: Mòduls Professionals de Recursos Turístics, Disseny de productes turístics i  Màrqueting turístic.

Dimensió històrica:

Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.

Dimensió cultural i artística:

Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.