Vés al contingut

Ruta Capa

Municipi:
Aitona
Printer Friendly, PDF & Email
Tipus de patrimoni:
Patrimoni cultural immaterial
Període històric:
Edat contemporània

Des de l’ocupació de Lleida per les tropes franquistes el 3 d’abril de 1938, les terres de Ponent foren escenari d’un intens espai bèl·lic que implicà diferents indrets, entre ells el Baix Segre. El fotoperiodista Robert Capa en el seu pas per Espanya com a fotògraf de guerra en fou testimoni. El fotògraf hongarès va immortalitzar una de les batalles de la Guerra Civil a Catalunya, La Batalla del Cap de Pont de Seròs, durant el mes de  novembre del 1938. Les fotografies que podreu veure en aquesta ruta per Aitona són del dia 9 de novembre del mateix any, durant la contraofensiva republicana d'aquesta batalla al seu pas per Aitona, més concretament en el paratge de la Serra Brisa.

Primària

Àmbit de coneixement del medi

Competències curriculars:   

Dimensió món actual

 • C2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 • C3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-se.
 • C5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.

Dimensió ciutadana

 • C13. Valorar el sistema democràtic partint de valors democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari.

 Continguts Clau:

 • Problemes socials rellevants.
 • Canvi i continuïtat.
 • Comunicació i globalització.
 • Organització política.
 • Principis i valors democràtics.

Activitats

 • en equips, comparar les fotos de Kapa amb el paisatge actual: canvis observables i causes.
 • debatre sobre els motius que originen conflictes bèl·lics i com es poden solucionar.
 • situar en el mapa la ruta efectuada pel grup.
ESO

Competències curriculars:

CB 1.  Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.

CB 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica i l’anàlisi de fonts per interpretar el passat.   

CB 8. Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.

CB 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.

Conceptes clau treballats: 3, 5, 7 i 14.

Activitats proposades:

 • Reconèixer les diferents fonts: primària i secundària. Interpretar i contrastar-les.
 • Descobrir l’autor de les fotografies i saber la seva obra.
 • Estudiar l’època en què estan fetes les fotografies i deduir per què es van fer en aquesta ubicació.

Analitzar les fotografies, el color, els personatges, la ubicació, etc.

Formació Professional

Competències curriculars:

L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir d’ activitats pràctiques programades per desplegar el currículum. En la Formació professional i els Cicles formatius, les competències professionals van lligades en bona part, a projectes d’intervenció en el territori, i pràctiques reals vinculades a les professions que s’estudien. Aquestes activitats van lligades a Mòduls professionals de cada família professional.

En aquest cas podem establir vincle amb la Família professional de Serveis a la Comunitat, donades les branques que treballa en quan a gestió cultural i turisme el CFGS d’Animació Sociocultural i Turística.

Cicles formatius i Mòduls professionals on introduir aquesta activitat:

CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSITCA: MP6 Animació i Gestió Cultural, MP14 Projectes d’Animació Sociocultural i Turística.

Formació Adults

Comprensió lectora i expressió oral

Aprofitarem la ruta per muntar una gimcana sobre la figura de Robert Capa, de manera que a cada un dels panells hi haurà amagada una informació sobre el fotògraf, que ens ha de permetre avançar responent correctament a la pregunta.

Al final amb tota la informació recollida, construirem un text on es recollirà el seu perfil biogràfic i professional