Vés al contingut

Museu Local Jané i Periu

Municipi:
Torrebesses
Printer Friendly, PDF & Email
Tipus de patrimoni:
Patrimoni cultural material
Període històric:
Edat contemporània

Josep Jané va instal·lar un interessant museu d'objectes de la llar, de la pagesia i la menestralia local, que des de 1983 ha anat creixent amb col·leccions de ceràmica, imatgeria i documents i troballes prehistòriques. Es tracta d’un conjunt repartit en tres plantes, ben classificat i ordenat, que constitueix un dels millors museus locals de la comarca.  En aquest museu també podrem descobrir el vincle del científic lleidatà Joan Oró i del músic granadellenc Emili Pujol amb Torrebesses a través dels algun dels seus objectes personals

Formació Professional

L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir d’ activitats pràctiques programades per desplegar el currículum. En la Formació professional i els Cicles formatius, les competències professionals van lligades en bona part, a projectes d’intervenció en el territori, i pràctiques reals vinculades a les professions que s’estudien. Aquestes activitats van lligades a Mòduls professionals de cada família professional.

A continuació us fem una relació de les famílies professionals que poden aprofitar aquesta sortida i treballar competències i Mòduls professionals concrets.

-             Família professional de Serveis a la Comunitat, donades les branques que treballa en quan a gestió cultural i turisme el CFGS d’Animació Sociocultural i Turística.

CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA: Mòduls Professionals d’Animació i Gestió Cultural i Projectes d’Animació Sociocultural i Turística

 -              Família professional d’Hoteleria i Turisme, donat el treball que es realitza en els Cicles formatius: Guia, Informació, Assistències Turístiques i Gestió d’allotjament i esdeveniments.

CFGS GUIA INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES: Mòduls Professionals de Recursos Turístics, Disseny de productes turístics i  Màrqueting turístic.

Formació Adults

Etapa Instrumental Tercer Nivell (Ciències Socials)

Objectius: Conèixer els trets fonamentals de Catalunya en els seus aspectes socials, culturals, geogràfics i històrics, i relacionar-los amb la identitat nacional i amb la projecció universal.

Activitat: 

Abans de la visita: El docent explicarà els trets més característics de la vida als pobles del Segrià Sec (vida socioeconòmica i cultural de les viles i pobles de la zona) i donarà a l’alumnat un dossier amb les indicacions de la informació que hauran de recollir durant la visita.

Durant la visita: L’alumnat recollirà informació necessària per completar el dossier.

Després de la visita: Posada en comú de la informació recollida i elaboració d’una notícia sobre la visita, que el docent pujarà al web del centre.