Vés al contingut

Jaciment de Genó

Municipi:
Aitona
Printer Friendly, PDF & Email
Tipus de patrimoni:
Patrimoni cultural material
Període històric:
Prehistòria

Genó és un poblat fortificat de l’Edat del Bronze final (1150-900 aC) situat al capdamunt d’un turó isolat amb un camp visual total, sobretot dominant el marge esquerre del riu Segre.

La superfície del cim presenta un perímetre més o menys ovalat amb els habitatges de planta rectangular posats als dos costats d'un carrer central. Les cases presenten un basament de pedres i la resta, fins a una alçada de dos metres, també de pedra o de tàpia. La teulada era de vegetals recoberts amb fang, constatable per la presència de moltes empremtes cremades. Cada habitació presenta un foc i un gran forat per emmagatzemar queviures. El material ceràmic és molt abundant pel que fa a les formes: grans tenalles amb decoració plàstica, amb tota una tipologia de cordons impresos, vasos petits amb un sol cordó al voltant de la vora, tasses carenades, tasses amb apèndix de botó, vas polípode, urnes amb decoració d'acanalats i perfils bicònics, etc. El material metàl·lic és escàs: uns braçalets, agulles, comptes de collar, anells i una destral de mida petita. Material lític: dents de falç amb pàtina, gratadors, algunes fulles de sílex; fragment de braçalet en lignit; molins de mà de tipus barquiforme, percutors, etc.

 

A continuació anomenem les competències claus que es poden desenvolupar a través d'aquest element patrimonial:

  • Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria
  • Competència en consciència i expressió culturals.
  • Competència ciutadana

També especifiquem els vectors que es treballen:

  • Aprenentatges competencials
  • Universalitat del currículum
  • Ciutadania democràtica i consciència global
Primària

En l'etapa d'educació primària considerem que el jaciment de Genó es pot treballar tant a Cicle Mitjà com a Cicle Superior.

Les àrees des de les quals es pot treballar aquest element patrimonial són:

- Coneixement del Medi

- Matemàtiques

- Educació en Valors Cívics i Ètics.

ESO

En l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria considerem que el jaciment de Genó es pot treballar 1r de la ESO.

Les àrees des de les quals es pot treballar aquest element patrimonial són:

- Ciències Socials

- Matemàtiques

- Ciències Naturals.

Formació Adults

El poblat de Genó es pot treballar dins la Formació d'Adults dins la matèria de Ciències Socials.