Vés al contingut

Església de Sant Salvador

Municipi:
Torrebesses
Printer Friendly, PDF & Email
Tipus de patrimoni:
Patrimoni cultural material
Període històric:
Edat mitjana

L'església de Sant Salvador està situada al carrer del Forn número 8, del nucli antic de Torrebesses. La trobarem al punt més alt de la Vileta, a 288m d’altitud per ser exactes. És un edifici d'una nau i absis semicircular, cobert amb volta de canó apuntada. Destaca la porta de la façana del segle XIV, formada per un arc de mig punt amb tres arquivoltes, sostingudes per tres columnes de fust llis a banda i banda de la porta. Aquestes columnes sustenten uns capitells amb decoració vegetal que es repeteix al brancal formant un fris continu. Al seu damunt hi ha un estret finestral i el campanar d'espadanya. Als segles XIV-XV li foren adossades tres capelles laterals gòtiques.

L'element més notable del conjunt és el retaule de pedra de Sant Joan Baptista, obra de la segona meitat del segle XIV, que es conserva a la capella, també gòtica, de la mateixa advocació. El grup escultòric s'ordena a partir de la imatge del sant titular, disposat damunt d'una peanya i sota un dosser amb pinacle. Conté quatre escenes de la vida del sant (predicació, baptisme de Crist, degollació i sepeli), flanquejades per efígies d'àngels i sants que, damunt de peanyes i dossers, ressegueixen els intersticis. Finalment, una predel·la amb el Crist de Dolor entre la Mare de Déu i Sant Joan i un apostolat en què una santa substitueix l'Evangelista, fa de basament a tot el conjunt. L'autoria d'aquest retaule és desconeguda. Amb tot, cal situar-lo dins l'estela de l'anomenada "Escola de Lleida", derivada del taller de Jaume Cascalls, tot i que el retaule de Torrebesses s'allunya de les fórmules més repetitives d'aquesta escola i dificulta, per això mateix, la seva classificació.

ESO

Dimensió històrica:

CCBB 1- Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.

Activitat 1 - Fer una introducció de l’època i que els alumnes sàpiguen com es vivia en aquells temps: economia, religió, art… i respondre a unes preguntes sobre això.

Dimensió cultural i artística

CCBB9 - Valorar el patrimoni com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.

Activitat 1 - Ensenyar-los els diferents estils arquitectònics i que ells mateixos descobreixin quin tenen davant. Observar l’església, els seus racons, els materials com està construïda, la forma de les finestres i la seva grandària.

Formació Professional

L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir d’ activitats pràctiques programades per desplegar el currículum. En la Formació professional i els Cicles formatius, les competències professionals van lligades en bona part, a projectes d’intervenció en el territori, i pràctiques reals vinculades a les professions que s’estudien. Aquestes activitats van lligades a Mòduls professionals de cada família professional.

A continuació us fem una relació de les famílies professionals que poden aprofitar aquesta sortida i treballar competències i Mòduls professionals concrets.

Família professional de Serveis a la Comunitat, donades les branques que treballa en quan a gestió cultural i turisme el CFGS d’Animació Sociocultural i Turística.

  • CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSITCA: Mòduls Professionals d’Animació i Gestió Cultural i Projectes d’Animació Sociocultural i Turística

Família professional d’Hoteleria i Turisme, donat el treball que es realitza en els Cicles formatius Guia, Informació i Assistències Turístiques.

  • CFGS GUIA INFORMACIÓ I ASSITÈNCIES TURÍSTIQUES: Mòduls Professionals de Recursos Turístics, Disseny de productes turístics i Màrqueting turístic.