Vés al contingut

Església de Sant Gaietà

Municipi:
Aitona
Printer Friendly, PDF & Email
Tipus de patrimoni:
Patrimoni cultural material
Període històric:
Edat mitjana

És de l’època tardo medieval, la part de dalt és barroca del segle XVIII. Podia haver estat l’antiga mesquita. L'església de Sant Gaietà és un edifici de planta bàsicament rectangular. Té una nau amb dues capelles laterals comunicades entre si a cada costat, un creuer i un presbiteri amb sengles sagristies a cada banda. Les voltes són totes de quatre punts amb llunetes cegues, solament a la cúpula semiesfèrica que cobreix la part central del creuer hi ha llunetes que es corresponen amb finestres que donen llum a l'interior, emmarcades per dos nervis paral·lels que donen una aparença que recorda el resultat final de les cúpules islàmiques.


És de destacar l'estructura del cor que segueix per sobre de les capelles laterals, la qual cosa és una solució més normal a les esglésies de muntanya. Cal afegir que la barana de fusta treballada és un dels elements-mobles més interessants que es conserven a l'interior del vell temple.
Actualment s’utilitza com a sala d’exposicions de fotografia i pintura.

ESO

Dimensió històrica:

Competència 1- Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.
Activitat – Fer una introducció de l’època i que els alumnes sàpiguen com es vivia en aquell temps: economia, religió, art... i respondre a unes preguntes sobre això.

Dimensió cultural i artística:

Competència 9- Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.
Activitat - Ensenyar-los diferents estils arquitectònics i que ells mateixos descobreixin quin tenen davant. Observar l’església, els seus racons, els materials com està construïda, la forma de les finestres i la seva grandària.
 

Batxillerat

Dimensió històrica:

Competència 1- Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.
Activitat – Fer una introducció de l’època i que els alumnes sàpiguen com es vivia en aquell temps: economia, religió, art... i respondre a unes preguntes sobre això.

Dimensió cultural i artística:

Competència 9- Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.
Activitat - Ensenyar-los diferents estils arquitectònics i que ells mateixos descobreixin quin tenen davant. Observar l’església, els seus racons, els materials com està construïda, la forma de les finestres i la seva grandària.

Formació Professional

L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir d’ activitats pràctiques programades per desplegar el currículum. En la Formació professional i els Cicles formatius, les competències professionals van lligades en bona part, a projectes d’intervenció en el territori, i pràctiques reals vinculades a les professions que s’estudien. Aquestes activitats van lligades a Mòduls professionals de cada família professional.

A continuació us fem una relació de les famílies professionals que poden aprofitar aquesta sortida i treballar competències i Mòduls professionals concrets.

  • Família professional de Serveis a la Comunitat, donades les branques que treballa en quan a gestió cultural i turisme el CFGS d’Animació Sociocultural i Turística. CFGS ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSITCA: Mòduls Professionals d’Animació i Gestió Cultural i Projectes d’Animació Sociocultural i Turística.
  • Família professional d’Hoteleria i Turisme, donat el treball que es realitza en els Cicles formatius Guia, Informació i Assistències Turístiques. CFGS GUIA INFORMACIÓ I ASSITÈNCIES TURÍSTIQUES: Mòduls Professionals de Recursos Turístics, Disseny de productes turístics i  Màrqueting turístic.
Formació Adults

Dimensió històrica:

Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.

Dimensió cultural i artística:

Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.

El fet de trobar-nos en un mateix edifici elements tant variats ens permet parlar de l’evolució històrica des de l’ocupació musulmana fins a l’actualitat i també de com han variat en el temps els usos de l’edifici (mesquita, església, magatzem, sala d’exposicions)