Vés al contingut

Construccions en pedra -Torrebesses

Municipi:
Torrebesses
Printer Friendly, PDF & Email
Tipus de patrimoni:
Patrimoni cultural material
Període històric:
Edat contemporània

Les construccions de pedra seca són un element típic del Baix Segrià i Les Garrigues. La principal característica de la pedra seca és que no s’empra morter o lligam de pasta humida. L’estabilitat s’obté a partir de l’encaix dels blocs i en algunes ocasions s’omplen els espais buits amb arena. Per gran part del terme de Torrebesses s’hi troben 500 Km de marges, masos, 63 cabanes algunes de volta, pous, sèquies, 58 aljubs i el molí del Bep del Canut.

El 28 de novembre del 2018 l’UNESCO va declarar la tècnica de la pedra seca com a patrimoni immaterial de la humanitat sota el nom “L’art de la pedra seca, coneixements i tècniques”.

Al poble hi ha el Centre d’interpretació de la Pedra Seca. És un punt de trobada per a descobrir la tècnica de la pedra seca i gaudir del patrimoni històric i etnològic de Torrebesses. El centre disposa d’una petita exposició permanent sobre la pedra seca i una exposició temporal.

 

ESO

Competències curriculars

CCBB2 Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de l’anàlisi de fonts per interpretar el passat.

CCBB5 Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori.

CCBB9 Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.

 

 Activitat proposada: 

A partir de l’observació de les construccions refer com vivia la societat catalana d’aquella època. Quina era l’activitat econòmica principal. Descobrir la tècnica utilitzada per aconseguir l’aigua pel bestiar quan els desplaçaments diaris eren més dificultosos. Comprovar que entenen que aquestes construccions són un gran llegat de generacions passades i que representen un patrimoni a conservar tant pel seu valor artístic, cultural i històric.

Formació Adults

Competències curriculars:

CCBB 1 i 2: La quantitat i dispersió pel terme de les diferents construccions en pedra seca, poden ser una bona oportunitat per treballar la geolocalització de les construccions.

Activitat:

Es pot proposar a l’alumnat de geolocalitzar un mínim de 10 construccions. Descriure, amb l’ajut del/de la docent les caracterítiques i utilitats de cadascuna d’elles, fer-ne fotografies i al final fer-ne una presentació conjunta on s’inclourà la seva geolocalització.