Vés al contingut

Canal de Pinyana

Municipi:
Almenar
Printer Friendly, PDF & Email
Tipus de patrimoni:
Patrimoni cultural material
Període històric:
Edat mitjana

El Canal de Pinyana constitueix una infraestructura hidràulica de les comarques del Segrià (Lleida) i la Llitera (Osca). El canal amb una longitud de 54 km i un caudal d’origen de 11,7 m3 /s abarca una zona de regadiu de 13.891 ha , que comprèn onze pobles fins arribar a Lleida. Es tractat del canal de regadiu més antic de Catalunya , amb 7.190 regants, amb un sistema de reg en un 55% a manta i un 45% pressuritzat. El canal permet el conreu de regadiu de farratges i fruita dolça. També proporciona aigua potable a més de 150.000 habitants de la comarca.

El canal té el seu origen en la sèquia que Ramon Berenguer IV el 1147 autoritzà construir als repobladors de la vila d’Almenar. Cap el 1190, costejada pel particular Pere Ramon Sassala “cavasèquies”, s’amplià fins arribar a Lleida. Entre 1229 i 1758 la Paeria de Lleida exercí l’administració del canal. Entre 1794 i 1951 és la Junta de Sequiatge qui regí els destins del canal, fins que la modificació de les ordenances instituí la Junta Central de Regants del Canal de Pinyana i Sèquia de Fontanet . El titular actual és la Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana.

Formació Professional

L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir d’ activitats pràctiques programades per desplegar el currículum. En la Formació professional i els Cicles formatius, les competències professionals van lligades en bona part, a projectes d’intervenció en el territori, i pràctiques reals vinculades a les professions que s’estudien. Aquestes activitats van lligades a Mòduls professionals de cada família professional.

A continuació us fem una relació de les famílies professionals que poden aprofitar aquesta sortida i treballar competències i Mòduls professionals concrets.

  • Família professional d’Electricitat i electrònica.

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.

CFGM INSTALACIONS ELECTRIQUES I AUTOMÀTIQUES. Mòdul professional automatismes industrials.

  • Família professional energia i aigua

Aquests estudis postobligatoris treballen sobre l’ús i la gestió eficient de l'aigua, la posada en servei, l’explotació i el manteniment de xarxes i estacions de tractament de les aigües.

CFGM XARXES I ESTACIONS DE TRACTAMENTS D’AIGUA, Mòdul professional Hidràulica i xarxes d’aigua

CFGS GESTIÓ DE L’AIGUA. Mòduls professionals Gestió Eficient de l'Aigua, Configuració de Xarxes d'Aigua, , Sistemes Elèctrics en Instal·lacions d'Aigua